2006 President of Sri Lanka Institute of Architects Rukshan Widyalankara