Mỏ đồng lộ thiên Kennecott ở Utah, Mỹ, được cho là lớn nhất thế giới, khai thác đồng, vàng, bạc và molybden, bắt đầu hoạt động từ năm 1906 và dự kiến kết thúc vào giữa 2030s. Mỏ có độ sâu hơn 970 m, rộng 4 km, diện tích 770 ha.